Política de privacitat de Xarxes Socials

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d'abril, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), la empresa RISQUES i ASSOCIATS OFICINA d'ARQUITECTURA SLP amb número de CIF B55024277 i adreça a l'av. Jaume i 2 Entr. A - 17480 - ROSES - GIRONA per a complir les obligacions que en elles estan establertes:

Informa que el domini web www.risquesarquitectes.com utilitza les Xarxes Socials FACEBOOK i Instagram amb la finalitat principal de publicitar-se.

Informa que l'obtenció de dades que es produeixi com a conseqüència de l'ús de les xarxes socials des del compte de l'usuari a algun dels comptes esmentades titularitat de RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP, que aquestes dades només s'utilitzen de la mateixa Xarxa Social i passaran a formar part de el Registre d'Activitats de l'tractament de dades emmagatzemades i que la transmissió dels mateixos constituirà a aquesta empresa com a Responsable de tractament, sense perjudici que s'informi de manera expressa sobre un tractament concret de dades sotmès a altres condicions.

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa Social. En unir-se a la pàgina de RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP, facilita el consentiment per al tractament de dades personals incloses en el seu perfil.

RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP garanteix la protecció de les dades d'acord amb les disposicions prescrites en la legislació d'aplicació. Per a tal fi d'adoptar les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades obtingudes, els riscos a què estan exposats, així com el potencial greuge o lesió en els drets i llibertats que es pogués causar als interessats. En conseqüència, es dóna compliment al deure de respecte a la privacitat dels usuaris i al secret i seguretat de les dades personals. Les dades s'utilitzaran exclusivament amb la finalitat per a la qual van ser recollides i només s'obtindran aquells que siguin adequades, pertinents i les estrictament necessàries per a la consecució de la fi perseguida.

La base legitima per al tractament de les dades personals, es fonamenta en el mateix consentiment de l'interessat en unir-se a la pàgina de RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP El consentiment exprés, lliure i voluntari relatiu al tractament de les dades de l'usuari s'estén explícitament a aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L'usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la mateixa Xarxa Social, oferint-li la possibilitat de configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP està facultada per accedir i tractar la informació pública de l'usuari, amb interès singular, del nom de contacte. L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació en l'adreça dalt indicada. Així mateix, l'usuari ha de ser coneixedor de les peculiaritats de les xarxes socials i de les limitacions de RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP en relació amb l'aplicació dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació. Si l'usuari tingués algun dubte al respecte, podrà consultar les particularitats de cada xarxa social en els clausulats legals d'aquestes.

L'usuari es fa responsable de tot el contingut publicat en els perfils de xarxes socials pertanyents a RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP. L'usuari és l'únic responsable de les publicacions que realitzi. I estan prohibides les publicacions el contingut de les quals no s'ajusti a la legalitat vigent.

Les dades personals proporcionades a RISQUES I ASSOCIATS OFICINA D'ARQUITECTURA SLP es conservaran fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o rectificació, s'oposi a l'tractament de les seves dades o retiri el seu consentiment. En tot cas, durant el període legalment establert.

No obstant això, sense perjudici de l'anterior les dades seran conservats i degudament restringits, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents, en particular de l'AEPD o organisme autonòmic amb competències similars. A continuació, s'estableix la relació dels enllaços a la política de privacitat de les nostres Xarxes Socials:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/legal/terms/